1. OM Sri Sai Nathaaya namaha 2. OM Sri Sai Lakshmi naarayanaya namaha 3. OM Sri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha 4. OM Sri Sai Seshasai ne namaha 5. OM Sri Sai Godhavarithata shirdhivasi ne namaha 6. OM Sri Sai Bhakta hrudaalayaaya namaha 7. OM Sri Sai Sarva hrunnilayaaya namaha 8. OM Sri Sai Bhoota [...]